twee_brandweermannen_aan_het_blussenVeiligheid bieden is vanouds een kerntaak van de overheid. Het publiek verwacht van de overheid de juiste aanpak voor een veilige samenleving .

Daar waar de taakvelden van de overheden raken aan met name milieu-, en arbeidsveiligheids-aspecten kan Cotrias als partner zorgen voor een goed advies en de nodige ondersteuning in de uitwerking. Het werkgebied van Cotrias richt zich hier met name op uitvoerende overheden en zelfstandige bestuursorganen. Dit betreft niet alleen ministeries, maar ook milieu- en veiligheidsregio’s, gewesten, gemeenten en ZBO’s.  Deze uitvoerende diensten zijn veelal gelieerd aan repressieve taakuitvoering , en dan met name betreffende arbeidsomstandigheden en milieu. Zelfstandige bestuursorganen zijn eveneens te vinden het uitvoerende takenveld van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu alsook certificatie & accreditatie. Voorbeelden zijn:

  • Defensie
  • Veiligheidsregio’s  (o.a.brandweer)
  • brandweerman bezig achter brabdweer auto met slang 2011
  • Gewesten
  • Gemeenten
  • Politie
  • Douane
  • Milieudiensten
  • Accreditatie instellingen
Linkedin Facebook Twitter Email