Monkeyboard KotterDe olie- en Gas industrie kenmerkt zich door zijn internationaal karakter en zijn hoge veiligheidsstandaarden.  Daarnaast kent deze branche  veiligheid- en milieurisico’s waarvan de gevolgen zeer ingrijpend kunnen zijn voor de bedrijfsvoering als deze risico’s ooit tot uiting komen.
Veel bedrijven werken meer dan eens samen in consortia waarbij de eigen veiligheid- en milieu standaarden en managementsystematiek op elkaar moeten worden afgestemd.

Cotrias vervult met internationaal gevormde ervaringsdeskundigen een voortrekkersrol op het gebied van integratie, preventie én organiseren van de beheersing van calamiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu in deze complexe branche.
Boortoren In Siberie

Linkedin Facebook Twitter Email