maritieme_offshore_industryEfficiency is een groot goed in de maritieme offshore industrie Het werk is altijd afwisselend maar behoort ook tot de meest intensieve en zwaarste werkomgevingen. De productie op het platform moet doorgaan, het schip moet tijdig kunnen lossen en laden, het project moet op tijd worden opgeleverd. Iedere verstoring van dat proces in een zo kort mogelijke tijd worden opgelost. Tijd is kostbaar. Dus is het van groot belang adequaat te handelen voor, tijdens en na calamiteiten.

De werkomgeving en het personeel zijn internationaal. Het sector is zeer divers opgebouwd en varieert van natte waterbouw, de olie- en gasindustrie, maritiem transport, salvage, defensie, tot en met duiken en recreatie. Daarnaast is windenergie helemaal “hot”.

Cotrias analyseert, beoordeelt en inspecteert. Met op maat opgezette trainingen en bewustwordingsprogramma’s maakt men de risico’s inzichtelijker waardoor men deze op velerlei vlakken sneller (h)erkend. Medewerkers worden meer bewust van hun handelen. Dit draagt bij aan een efficiënte, veilige maar ook milieubewuste werkomgeving.

De productiviteit wordt verhoogt en de arbeidsbeleving wordt positiever. Op milieugebied staat de sector sowieso altijd in de schijnwerpers. Goede, veilige werkmethoden hebben ook een directe invloed op het imago naar de buitenwereld toe.

Onze deskundigheid op het gebied van veiligheid en milieu is niet voor niets gestart én gevormd in deze branche…
Maritieme Offshore Ship

Linkedin Facebook Twitter Email