Invoering, onderhouden en actualiseren van managementsystemen

Tim-Colenbrander-geeft-uitleg-aan-de-laptop-8bitsCotrias is gerenommeerd in het invoeren van managementsystemen. Dat is niet zo raar als het lijkt voor zo’n jong en klein bedrijf. Adviseurs van Cotrias zijn immers aan alle zijden van de tafel te vinden: de auditor van de certificerende of accrediterende instelling, de opdrachtgever, de KAM manager en de adviseur. Cotrias onderscheidt zich door het leveren van maatwerk en de integratie van de procesbeschrijvingen. Daardoor is de klant verzekert van een systeem de werkwijze beschrijft in plaats van een beschrijving waar men zich naar moet voegen. Daarmee weet de klant zich verzekerd van een systeem dat zo min mogelijk ingrijpt in de al ingerichte organisatie. Voordeel daarvan is een vloeiende en snelle doorloop van het implementatie traject. Cotrias adviseert en assisteert bij het invoeren, onderhouden en actualiseren van managementsystemen op basis van o.a.:

 • BS-OHSAS 18001 (veiligheidsmanagementcertificatie)
 • GMP (Good Manufacturing Practice) Farmaceutische Industrie, Cosmetics & Voedingsmiddelenindustrie
 • ISO 9001 (kwaliteitsmanagementcertificatie)
 • ISO 14001 (milieumanagementcertificatie)
 • ISO 17021 (managementsysteemcertificatie)
 • ISO 17024 (persoonscertificatie)
 • ISRS (International Safety Rating System)
 • SWOD (Stichting Werken onder overdruk) voor persoonscertificatie duikarbeid, – duikploegleider, duik medisch begeleider, onderhoud duik en caissonmaterieel
 • VCA*, VCA** en VCA-P (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers – Petrochemie)
 • VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties)
 • VCO (VGM Checklist Opdrachtgevers)
 • Diverse BRL-en
Linkedin Facebook Twitter Email