Werken onder overdruk vormt een bijzondere beroepsgroep in zowel de maritieme offshore industrie, de natte weg- en waterbouw maar ook bij uitvoerende overheden en in de recreatie.

MedusaDeze beroepsgroep is alleen al vanwege zijn specifieke karakter een continue aandachtgebied voor de arbeidsinspectie. Niet voor niets onderkent de arbowet de gevaren van dit type arbeid met een “eigen” duikbesluit. Recente bevindingen hebben verder tot gevolg gehad dat de regelgevingen omtrent werken over overdruk aanzienlijk zijn aangescherpt. Dit houdt o.a. in dat specifieke risico-analyses moeten worden opgesteld voor werken onder overdruk en dat projectveiligheidsplannen meer dan in het verleden dienen te worden uitgewerkt. Duiker bij TritonDaarnaast worden de competentie eisen van duikers aangescherpt en dienen deze aantoonbaar worden onderhouden. Cotrias is nauw betrokken bij de huidige opzet en beoordeling van veilige werkmethodieken voor duikarbeid en de certificering van duikers. Veiligheidskundigen van Cotrias hebben een specifieke achtergrond in de branche en specialiseren zich met name op de arbeidsveiligheid van duikarbeid Of het nu projectveiligheidsplannen betreft, de beoordeling van onderhoud systemen van duikmateriaal en materieel of het bijscholen van duikers in bewustwording of de laatste technieken: Cotrias is ter aantoonbaar ervaren en ter zake deskundig om uw bedrijfsvoering te assisteren.

Linkedin Facebook Twitter Email